Wzmozony rozpad bialych krwinek wywoluje zaburzenia w przemianie materii

Wzmożony rozpad białych krwinek wywołuje zaburzenia w przemianie materii, zwłaszcza kwasów nukleinowych. Wytwarza się wtedy w nadmiarze kwas moczowy, którego poziom we krwi i w moczu znacznie wzrasta. Nadmierna zawartość kwasu moczowego w ustroju może być źródłem powstawania kamieni moczowych w drogach moczowych, natomiast nigdy nie wywołuje u chorych białaczkowych dny. Zaburzenia przemiany białkowej wywołują powstawanie ciał gorączko rodnych, a tym samym podniesienie się ciepłoty ciała, dając tzw. gorączkę niezakaźną. Krew obwodowa chorych na białaczkę szpikową wykazuje zmiany przede wszystkim w zakresie elementów morfotycznych, zwłaszcza krwinek białych. Liczba krwinek białych ulega znacznemu zwiększeniu i w rozwiniętej chorobie dochodzi do 100-800 tysięcy. Krwinki białe tracą zdolność fagocytozy. Liczba krwinek czerwonych i zawartość hemoglobiny znacznie spadają, co świadczy o niedokrwistości. W obrazie krwi stwierdza się olbrzymią liczbę krwinek białych, zarówno ich postaci bardzo młodych, jak i niedojrzałych. Widzimy, więc mieloblasty, promielocyty, mielocyty obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne oraz, granulocyty dojrzałe, przy czym granulocytów kwasochłonnych i zasadochłonnych jest stosunkowo znacznie więcej niż we krwi prawidłowej. [podobne: pelavo syrop biała, art dentica pruszcz gdański, pelavo syrop ]

Powiązane tematy z artykułem: art dentica pruszcz gdański pelavo syrop taran mielec