TEORIE POWSTAWANIA BIALACZEK

Odczyn szpiku w zakażeniach jest odczynem fizjologicznym, jako wyraz przystosowania mechanizmów obronnych ustroju, pod wpływem jednak bardzo silnego bodźca zakaźno-toksycznego normalne oddziaływanie szpiku na zakażenie może przejść w oddziaływanie patologiczne z wytworzeniem adaptacji patologiczne. Powstająca, więc choroba szpiku byłaby skutkiem nadmiernej jego adaptacji. Na skutek nadmiernej adaptacji układu krwiotwórczego mogą wytworzyć się dodatkowe ogniska krwiotwórcze w innych narządach, powstające z elementów mezenchymy. W przebiegu zakażenia, bowiem czynna mezenchyma jest zawsze w stanie podrażnienia i może oddziaływać albo fizjologicznie, albo patologicznie. Patologiczne oddziaływanie mezenchymy jest związane nie tyle z siłą działającego bodźca, ile ze zmianą oddziaływania wszystkich tkanek na bodźce chorobotwórcze, będące przejawem hiperergicznego oddziaływania ustroju. Zasadnicze objawy, jak owrzodzenia w jamie ustnej, zespół skazy krwotocznej i zmiany w szpiku mogą mieć w swoim podłożu uczulenie na antygen pochodzenia bakteryjnego, owrzodzenia, więc sprowadzałyby się do objawu Arthusa. [przypisy: runotex, hemorol czopki, dextromethorphani hydrobromidum ]

Powiązane tematy z artykułem: dextromethorphani hydrobromidum hemorol czopki runotex