Rak płaskonabłonkowy w jamie ustnej

54-letnia kobieta zgłosiła się do kliniki stomatologicznej z roczną historią obrzęku jamy ustnej i bólem w jamie ustnej. Regularnie żuła liofilizowany tytoń, który umieszczała w ustach między szczęką i językiem, do pięciu razy dziennie przez ponad 10 lat. Badanie wewnątrzustne wykazało nieregularne, zagłębione zmiany, które mierzyły 3 cm w największym wymiarze i znajdowały się na podłodze jamy ustnej w lewej szczęce. Bolesna biopsja zmiany ujawniła inwazyjny rak płaskonabłonkowy z komórkami hiperchromicznymi, pleomorficznymi i perłą keratynową w tkance łącznej. Tomografia komputerowa i tomografia emisyjna pozytronów nie wykazywały zajęcia kości ani węzłów chłonnych. Rak płaskonabłonkowy jest najczęstszym rodzajem nowotworu jamy ustnej. U pacjenta wykonano całkowite wycięcie raka, a także segmentową mandibulektomię z wykorzystaniem unaczynionej wolnej klapki strzałkowej jako przeszczepu osteocznego i selektywnego rozcięcia szyi. Analiza patologiczna nie wykazała udziału kości lub węzłów chłonnych z marginesami bez guzów. Pacjentowi zalecono zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. Dwa lata po leczeniu pozostawała wolna od nawrotów.
[więcej w: azitrolek 500, vagolavit, pelavo syrop ]

Powiązane tematy z artykułem: azitrolek 500 pelavo syrop vagolavit