Przystosowanie

Przystosowanie Nie zawsze jednak zmiana procesów fizjologicznych, wywołana rozmaitymi czynnikami, doprowadza do wystąpienia choroby. W tych razach w grę szczególna właściwość narządów lub całego ustroju, którą zwiemy przystosowaniem (adaptatio). Wszystkie czynności fizjologiczne podlegają mechanizmom regulacyjnym ustroju, które powodują jego przystosowanie się do różnych warunków zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Dzięki tym czynnościom regulacyjnym zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych nie wywołują odchyleń w normalnym przebiegu procesów życiowych. Zdolność więc ustroju do zachowania prawidłowych procesów życiowych jest związana z tzw. regulacją fizjologiczną. Jedna siła bodźca pochodzącego ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego przekroczy granicę zwykłego oddziaływania na niego ustroju; to czynności regulacyjne zostaną -zachwiane i powstanie nowy charakter przystosowania się, regulacja patologiczna. [więcej w: onet zdrowie ciekawostki, głęboka dysleksja rozwojowa, ornitoza u gołębi pocztowych ]

Powiązane tematy z artykułem: głęboka dysleksja rozwojowa onet zdrowie ciekawostki ornitoza u gołębi pocztowych