Okresowe wystepowanie róznych leukocytoz

Okresowe występowanie różnych leukocytoz w przeważającej liczbie chorób zakaźnych świadczy o tym, że ustrój posiada odpowiednie mechanizmy, które regulują morfologiczny skład krwi, a którymi są przede wszystkim wpływy z układu nerwowego. Uregulowany i prawidłowy skład morfotyczny krwi nazywa się izomorfią. Leukopenia jest takim odczynem ustroju na bodźce chorobotwórcze, w którym występuje zmniejszenie się liczby krwinek białych poniżej liczb spotykanych w stanach prawidłowych. Leukopenię wywołują czynniki, które wpływają porażająco na układ krwiotwórczy. Leukopenia występuje w ostrych i ciężkich zakażeniach, przede wszystkim zaś w durze brzusznym. Prócz tego leukopenię wywołują rozmaite trujące ciała chemiczne, uszkadzające szpik, jak np. arszenik, benzen, rtęć, bizmut i inne. Również schorzenia śledziony przebiegające z wytwarzaniem większej ilości ciał odpornościowych leukolitycznych dają leukopenię. Wstrząs anafilaktyczny przebiega również z leukopenią. Leukopenia w przebiegu chorób zakaźnych jest wynikiem czynnoserowego porażenia układu leukoblastycznego szpiku lub podrażnienia nerwu błędnego. Zmniejszenie się liczby krwinek białych może przejawiać się w postaci zmniejszenia się granulocytów obojętnochłonnych, kwasochłonnych lub też limfocytów. Zmniejszenie się liczby granulocytów obojętnochłonnych może być tak znaczne, że mogą one prawie znikać z krwi. Taki obraz krwi nazywa się agranulocytozą. [hasła pokrewne: neorol, actisoftin opinie, runotex ]

Powiązane tematy z artykułem: actisoftin opinie neorol runotex