Limfoblasty, jako postacie mlode limfocytów zjawiaja sie we krwi w przypadkach podraznienia ukladu krwiotwórczego chlonnego

Limfoblasty, jako postacie młode limfocytów zjawiają się we krwi w przypadkach podrażnienia układu krwiotwórczego chłonnego. Zjawienie się we krwi histiocytów jako komórek, z których powstają monocyty, świadczy o dużym podrażnieniu układu siateczkowo-śródbłonkowego. Zjawienie się postaci młodych krwinek białych świadczy o zdolności układu krwiotwórczego do odrostu regeneratio. W leukopeniach również zwracamy uwagę na zjawienie się postaci młodych, gdyż brak ich świadczy o niewydolności szpiku i braku zdolności do jego odrostu. Zmiany zwyrodnieniowe w granulocytach, jak np. zjawianie się w nich wodniczek, rozpuszczanie chromatyny jądra i zmiany charakteru ziarnistości krwinek białych, świadczą o procesach zwyradniających szpiku, w tym jednak zjawisku należy zwrócić uwagę na czynniki wywołujące zwyrodnienie granulocytów we krwi krążącej. Krwinki białe mają w stanach patologicznych inną jeszcze właściwość, nazwaną leukergią. Leukergia jest to zjawisko opisane przez Flecka i Murczyńską w 1942 roku, a polegające na, grupowaniu się krwinek białych w skupieniach. Większa część grup powstałych ze zlepiania się krwinek zawiera jednolity skład cytologiczny, a mianowicie w grupach tych znajdują się albo limfocyty, albo leukocyty, albo monocyty. [podobne: fervex skład, klimek i kluś, almed sochaczew ]

Powiązane tematy z artykułem: almed sochaczew fervex skład klimek i kluś