Komórki Sternberga

Komórki Sternberga średnicy około 50 mikronów powstają z dzielenia się jądra siateczki bez dzielenia się jej protoplazmy, W miarę postępu choroby ustrój coraz bardziej słabnie, rozwija się niedokrwistość, często typu hemolitycznego, charłactwo, niewydolność krążenia, która w wyniku doprowadza ustrój do śmierci. Oprócz ziarnicy złośliwej klinika rozróżnia inne jeszcze ziarnice, a mianowicie ziarnicę w gruźlicy, twardzieli, kił, dżumie gruczoł owej oraz w tularemii. Są to jednak choroby niezaliczane do właściwych chorób krwi, zmiany zaś hematologiczne są pochodzenia wtórnego. Wszystkie ziarnice anatomo-patologicznie cechuje występowanie w narządach i na skórze mniejszych lub większych guzków o charakterze ziarnicy, co jest wyrazem bujania komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego. [patrz też: klimek i kluś, art dentica pruszcz gdański, neorol ]

Powiązane tematy z artykułem: art dentica pruszcz gdański klimek i kluś neorol