Gazy krwi tętniczej i zawartość tlenu u wspinaczy na Mount Everest ad 7

Zmienność osobnicza w hipoksycznej odpowiedzi wentylacyjnej i hipoksycznej depresji oddechowej może odpowiadać za zmienność wartości gazometrycznych krwi tętniczej u naszych pacjentów w porównaniu z wynikami badania z udziałem pacjentów w komorze hypobaric, w której dodatkowy tlen nie był stosowany bezpośrednio przed pobraniem próbek. 5 Metody przechowywania i transportu próbek krwi w tym badaniu zostały wykorzystane przez naszą grupę podczas dwóch poprzednich wypraw na ekstremalne wysokości i okazały się skuteczne. Czas pomiędzy pobieraniem próbek a analizą wynosił 2 godziny lub mniej we wszystkich przypadkach. Efekt przechowywania krwi w ten sposób został opisany wcześniej22; ciśnienie cząstkowe tlenu w próbkach krwi wzrosło o około 0,75 mm Hg (0,1 kPa) po 2 godzinach przechowywania. Nasze własne eksperymenty na poziomie morza wykazały podobny średni wzrost ciśnienia cząstkowego tlenu (1,1 mm Hg [0,15 kPa]) w próbkach krwi żylnej po 2 godzinach. Dlatego też jakikolwiek wpływ czasu przechowywania i transportu na podane wartości może prowadzić do niewielkiego przeszacowania mierzonego PaO2.
Nasze wyniki są zgodne z wynikami poprzednich trzech badań PaO2 w ekstremalnych warunkach z niedowidzeniem.5-7 Średnia zmierzona PaO2 w naszym badaniu wynosiła 24,6 mm Hg (3,28 kPa) przy 8400 m, w porównaniu z 30,3 mm Hg (4,04 kPa ) 5 lub 30,6 mm Hg (4,08 KPa) 6 na symulowanej wysokości 8848 m, i 28,0 mm Hg (3,73 kPa), jak oszacowali West et al. z próbki pęcherzyka płucnego uzyskanej przy 8848 m.7 Średnia PaO2 u naszych pacjentów była niższa niż te wartości, pomimo faktu, że nasi badani mieli nieco wyższe ciśnienie barometryczne (niższa wysokość). PaCO2 podany w badaniu West i wsp. 7 wynosił jedynie 7,5 mm Hg (1,0 kPa), nieco więcej niż połowę średniej PaCO2 odnotowanej w tym badaniu (13,3 mm Hg [1,78 kPa]). To odkrycie można wytłumaczyć faktem, że podmiot, od którego pobrano próbkę pęcherzyków płucnych w badaniu West i wsp. [7], był niezwykle energiczny, niedotleniony. Odpowiedzi respiratora. Możliwe wyjaśnienia różnic między danymi w tym badania i wyniki poprzednich badań z użyciem komory hypobarycznej mogą być związane z różnicami w profilach wynurzania, poziomach aktywności i zastosowaniu uzupełniającego tlenu. W badaniach z użyciem komory hypobaric badani byli narażeni na stany hipobaryczne przez okres od 37 do 40 dni, 5,6 w porównaniu z 60 dniami w tym badaniu (Figura 1), i chociaż poddawani byli okresowym testom wysiłkowym, poziomy aktywności były znacznie niższe niż u naszych poddanych, którzy wspięli się na szczyt Everestu. Podczas gdy badani w naszym badaniu stosowali uzupełniający tlen zgodnie z opisem, uczestnicy Operacji Everest II byli podobnie narażeni na podwyższoną frakcję zainspirowanego tlenu, ponieważ ciśnienie w komorze wzrastało w nocy, aby pomóc im zasnąć lub podczas prowadzenia badań cewnikowania tętnicy płucnej.5 , 24
Na wysokości 8400 m, średnia obliczona PaO2 wynosiła 30,0 mm Hg (4,00 kPa), a średnia obliczona różnica pęcherzyków płucnych w tętnicach wynosiła 5,4 mm Hg (0,72 kPa) (tabela 2). Wiadomo, że różnica pęcherzyków płucnych w tętnicach zmniejsza się wraz ze spadkiem PIO2.25 Zarówno rozważania teoretyczne, jak i dane empiryczne sugerują, że różnica pęcherzyków płucnych w tętnicach powinna wynosić poniżej 2 mm Hg (0,27 kPa) w tych warunkach26; Sutton i in
[podobne: strepsils intensive cena, equadent, klimek i kluś ]

Powiązane tematy z artykułem: equadent klimek i kluś strepsils intensive cena