Zmniejszenie sie liczby krwinek kwasochlonnych

Zmniejszenie się liczby krwinek kwasochłonnych występuje bardzo wyraźnie po domięśniowym podaniu ACTH adrenokortikotropowy hormon przysadki, adrenaliny i kortizonu, czyli 17 – hydroksy – 11 – dehydrokortikosteronu. Spadek liczby tych krwinek, po podaniu 25 mg ACTH dochodzi po 2-4 godzinach do 50 % i więcej wartości wyjściowej. Zjawisko to w postaci próby Thorna wykorzystuje się w klinice dla oceny czynnościowej wydolności kory nadnerczy. Zmniejszenie się liczby limfocytów Iimfopenia widzimy przede wszystkim w ,sprawach niszczących węzły chłonne. Ziarnica złośliwa przebiega ze stale wzrastającą Iimfopenią. Limfopenię widzimy również w mięsaku chłonnym, w uogólnionej gruźlicy gruczołów chłonnych i często w gruźlicy prosówkowej. W leukocytozach zwracamy baczną uwagę na budowę krwinek białych i stopień ich dojrzałości. Krwinki białe obojętnochłonne mogą wykazywać przesunięcie ich obrazu według Arnetha w lewo, to znaczy, że zjawiają się wtedy postacie niedojrzałe, jak krwinki pałeczkowate, mielocyty, promielocyty i inne. Młode postacie granulocytów wskazują na podrażnienie układu leukoblastycznego szpiku. [patrz też: allelombard, apap przeziębienie hot, taran mielec ]

Powiązane tematy z artykułem: allelombard apap przeziębienie hot taran mielec