Zaburzenia w czynnosci ukladu nerwowego

Zaburzenia w czynności układu nerwowego, w których występuje przewaga w działaniu nerwu błędnego, prowadzi do zmniejszenia się liczby płytek i zmniejszenia krzepliwości krwi. Trombopenia występuje również w chorobach układu siateczkowo-śródbłonkowego, przebiegających zwłaszcza z powiększeniem śledziony. Widzimy to w chorobie Gauchera powstałej z zaburzenia przemiany lipidowej. Gdy w podłożu małopłytkowości leży określona sprawa patologiczna, to małopłytkowość tę nazywamy objawową lub wtórną. Istnieją jednak stany, w których czynnik etiologiczny nie jest znany. Taka mało płytkowość thrombopenia nazywa się pierwotną i świadczy o niewydolności układu megakariocytów jako schorzeniu pierwotnym. Małopłytkowość prowadzi do zmniejszenia się krzepliwości krwi w związku z mniejszą ilością uwalnianej trombokinazy. Stany ustroju wywołane małopłytkowością zaliczamy do skaz krwotocznych diathesis haemorrhagica, gdyż łatwo występują wtedy krwotoki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Te skazy odbiegają patogenetycznie od skaz powstałych z powodu zaburzeń enzymatycznych w mechanizmie krzepnięcia krwi, w których zawartość płytek jest na poziomie normalnym. Skazy związane z tymi zaburzeniami łącznie z krwawiączką zostały omówione poprzednio. Na tym miejscu omówimy najistotniejszą chorobę związaną ze zmniejszeniem się liczby płytek w jednostce objętości krwi wskutek zmian w układzie tromboblastycznym szpiku. Jest to choroba Werlhofa, którą cechują liczne objawy kliniczne. [podobne: katarzyna rosicka jaczyńska życiorys, neorol, azitrolek 500 ]

Powiązane tematy z artykułem: azitrolek 500 katarzyna rosicka jaczyńska życiorys neorol