ZABURZENIA UKLADU PLYTEK KRWI

ZABURZENIA UKŁADU PŁYTEK KRWI Zaburzenia czynności układu płytkowego krwi sprowadzają się zarówno do zmian jakościowych, jak i ilościowych płytek. Zwykle zmiany jakościowe i ilościowe idą równolegle. Do zmian jakościowych należy stan zwany trombastenią. Liczba płytek w tym stanie chorobowym jest prawidłowa lub nieco zwiększona, właściwości jednak płytek są zmienione, płytki, bowiem tracą zdolność do zlepiania się, występują w nich również zmiany patologiczne w postaci piknozy i anizocytozy, zmiany w barwieniu i inne. Krzepliwość krwi jest w trombastenii zwykle prawidłowa, natomiast czas krwawienia ulega wydłużeniu, gdyż niesklejające się płytki nie zatykają miejsca uszkodzenia naczynia. Nieprawidłowa czynność płytek może się przejawić również w zmianach kurczliwości skrzepu. Wiemy, że skrzep kurczy się i w 12 godzin po wypuszczeniu krwi do naczynia oddziela się całkowicie od jego ścian wyciskając surowicę. To zjawisko zależy od kurczenia się nitek włóknika. Kurczenie się skrzepu powstałego w miejscu zranienia naczynia krwionośnego powoduje, że skrzep dzięki większej spoistości silniej przylega do uszkodzonej ścianki naczynia krwionośnego i wywiera na nią większy ucisk, co zabezpiecza przed dalszym krwawieniem. Kurczenie się skrzepu jest związane z czynnością płytek krwi. Liczba płytek w jednostce objętości krwi nie odgrywa w tym zjawisku większej roli. Mechanizm kurczenia, się skrzepu jest związany z czynnością enzymatyczną płytek, wytwarzających enzym zwany retraktozymem. [patrz też: wlewki doodbytnicze, wlewki doodbytnicze implanty, hemorol czopki ]

Powiązane tematy z artykułem: hemorol czopki tygodnik paluki wlewki doodbytnicze