Wrazliwosc komórek bialaczkowych na dzialanie promieni rentgenowskich

Wrażliwość komórek białaczkowych na działanie promieni rentgenowskich i ciał radioaktywnych świadczy również o ich nowotworowym podłożu. Przeciw teorii nowotworowej przemawia to, że bujanie białaczkowe obejmuje od razu cały układ leukoblastyczny i nie ma pierwotnego ogniska. Prócz tego szerzenie się procesu białaczkowego może być również układowe bez ognisk przerzutowych. Poza tym występowanie zupełnie prawidłowych i dojrzałych krwinek białych w ogniskach leukemicznych nie przemawia za procesem nowotworowym. Chociaż teoria nowotworowa tłumaczy wiele objawów białaczki, nie może ona być uznana za słuszną, podobnie jak teoria zakaźno-alergiczna, gdyż w obu teoriach nie uwzględnia się czynnika nerwowego. Już Botkin podkreślał, że czynność układu krwiotwórczego jest regulowana przez układ nerwowy. Wiemy z badań szkoły Pawłowa, że leukocytozy neutrofilowe nawet dużego stopnia można wywołać przez wytworzenie odruchów warunkowych. Wykazano również ze szkoły Bykowa, że drażnienie różnych interoceptorów w, narządach wywołuje zmiany w obrazie morfologicznym krwi, aż do zjawiania się w niej mielocytów. [hasła pokrewne: wodogłowie normotensyjne, azitrolek 500, actisoftin opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: actisoftin opinie azitrolek 500 wodogłowie normotensyjne