We wlosnicy trichinosis eozynofilia z reguly jest znacznego stopnia

We włośnicy trichinosis eozynofilia z reguły jest znacznego stopnia. Z chorób zakaźnych płonica jest jedyną chorobą, która daje wyraźną eozynofilię. Eozynofilia miernego stopnia może wystąpić w różnych zakażeniach przewlekłych, zwłaszcza zaś wtedy, gdy nastąpi uczulenie alergiczne. W ziarnicy złośliwej lymphogranulomatosis maligna obok eozynofilii w tkankach może się zjawić eozynofilia krwi. Również po leczeniu salwarsanem, penicyliną, wyciągami wątroby lub zatruciu kwasem siarkowym może wystąpić eozynofilia. Eozynofilię spotyka się również na tle zwichnięcia równowagi układu wegetatywnego z przewagą działania nerwu błędnego. Eozynofilia jest wyrazem pobudzenia szpiku i jego zdolności odrodczej. Jest ona również wyrazem powstawania większej ilości histaminy i acetylocholiny w ustroju, co łączy się z podrażnieniem układu cholinergicznego. Leukocytoza ze zwiększeniem się granulocytów zasadochłonnych, czyli leukocytoza chłonna bazofilia, jest w zasadzie objawem bardzo rzadkim. Leukocytoza zasadochłonna jest właściwa dla białaczki szpikowej myelosis eucaemica, w której zwiększa się liczba wszystkich granulocytów. Również leukocytoza zasadochłonna może zjawić się w krwawiączce, po wprowadzeniu do ustroju białek i po zastosowaniu niektórych szczepionek. [patrz też: dextromethorphani hydrobromidum płock, hemorol czopki, dextromethorphani hydrobromidum ]

Powiązane tematy z artykułem: dextromethorphani hydrobromidum hemorol czopki magserv