Wariant ASGR1 związany ze zmniejszonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca czesc 4

Wariant del12 był również związany ze zwiększonym poziomem cholesterolu HDL i obniżonym poziomem triglicerydów, chociaż związek był słabszy niż przy obniżonym poziomie cholesterolu nie-HDL i cholesterolu LDL (Tabela 1). Zbadaliśmy także związek między poziomem della i lipidów w próbkach z Holandii18 i Danii19,20 (tabela oraz tabele S1 i S3 w dodatkowym dodatku) i zaobserwowano związek między poziomem cholesterolu della i nie-HDL z wielkościami efektu podobnymi do obserwowanych w próbie z Islandii (P = 0,24 dla heterogeniczności). Po połączeniu wszystkich zestawów danych (w tym islandzkich danych dotyczących odkrycia) odkryliśmy, że del12 wiązało się z obniżeniem cholesterolu nie-HDL o 15,3 mg na decylitr (95% CI, 11,7 do 18,9 [0,40 mmol na litr, 95% CI, 0,30 do 0,49], P = 1,0 x 10-16).
Wpływ del12 na łączenie mRNA ASGR1
Rysunek 1. Rysunek 1. Błąd łączenia i przesuw Frames w ASGR1 Utworzony przez del12.Panel A pokazuje przegląd struktury mRNA informacyjnego ASGR1 z podświetleniem eksonów 4 i 5. Rzadka niekodująca 12-parowa para (bp ) delecja (del12) leży w intronie 4, który znajduje się między eksonami 4 i 5. Pokazano także pozycje starterów, które zastosowano do amplifikacji komplementarnego DNA (cDNA) w teście z reakcją łańcuchową polimerazy (PCR). CDS oznacza sekwencję kodującą i region nieulegający translacji UTR. Panel B pokazuje produkty PCR wytworzone przez amplifikację cDNA wytworzonego z RNA wyizolowanego z krwi nosicieli heterozygotycznych (plus znaki) i nie-nośnych (znaki minusowe) wariantu del12. Etykiety wskazują wielkość oczekiwanego produktu PCR (239 pz) i rozmiar ściętego pasma (217 pz) obserwowanego tylko w heterozygotycznych nosicielach del12. Panel C pokazuje różnice pomiędzy fragmentami cDNA pełnej długości (239 pz) i skróconymi (217 pz) w sekwencji Sangera. Skrócony fragment w nośnikach wariantu del12 nie ma 22 bp na końcu eksonu 4, co skutkuje przesunięciem ramki i wprowadzeniem kodonu stop. Panel D pokazuje defekt splotu obserwowany w nośnikach del12. Przedstawiono sekwencję wokół granicy między eksonem 4 (wielkimi literami) i intronem 4 (małymi literami), wraz z miejscem splicingu 5 w nie-nośnikach i tajemniczym miejscem splicingu 5 aktywowanym w nośnikach del12. Panel E pokazuje kwantyfikację fragmentów cDNA z delecją 22-bp w heterozygotycznych nośnikach delta i bez nośnika, co zostało wykonane przez bezpośrednie cyfrowe zliczanie odczytów sekwencyjnych z użyciem metody Illumina TruSeq. Oszacowanie frakcji nieprawidłowo składanych izoform z całkowitego transkryptu ASGR1 oparto na stosunku pokrycia odczytanego przez fragment 22-bp na końcu eksonu 4 i medianę pokrycia w eksonie 5. Istniała znaczna różnica między nienośnymi i nośniki w szacunkowej frakcji nieprawidłowo splatanych izoform (P = 1,8 x 10-6 według testu Wilcoxona-Manna-Whitneya). Poziome linie oznaczają medianę, a górny i dolny kwadrat oznacza pierwszy i trzeci kwartyl. Górna część paska I wskazuje mniejszą z maksymalnej frakcji lub 75 percentyla plus 1,5 razy odległość międzykwartylowa, a dolna część paska I wskazuje większą z minimalnej frakcji lub 25. percentyla minus 1,5-krotność odstępu międzykwartylowego
[więcej w: almed sochaczew, apap przeziębienie hot, neorol ]

Powiązane tematy z artykułem: almed sochaczew apap przeziębienie hot neorol