SCHORZENIA UKLADÓW WYTWARZAJACYCH KRWINKI BIALE

SCHORZENIA UKŁADÓW WYTWARZAJĄCYCH KRWINKI BIAŁE Zaburzenia czynności układów, w których wytwarzają się krwinki białe, mogą być objawowe lub są samoistne. Do objawowych należą takie, które występują w przebiegu różnych chorób, zwłaszcza zakaźnych. Etiologia tych schorzeń jest różna, gdyż różne czynniki chorobowe dające swoiste objawy mogą wpływać na zmianę czynności różnych narządów i układów, w tym również na układ krwiotwórczy. Występują wtedy zmiany w składzie morfotycznym krwi, zwłaszcza zaś w krwinkach białych, jako odczyny narządów krwiotwórczych na zasadniczą sprawę chorobową. Inaczej przedstawiają się sprawy, jeżeli układy krwiotwórcze ulegną samoistnemu schorzeniu, w którym czynnik wywołujący chorobę jest nieznany. Wtedy, bowiem układy krwiotwórcze są zasadniczymi narządami, w których rozwija się proces chorobowy, i schorzenie ich prowadzi do wtórnych zmian w innych narządach i układach, wywołując ciężkie obrazy, chorobowe i śmierć ustroju. Schorzenia układów wytwarzających krwinki białe mogą występować, jako: 1 schorzenia układu leukoblastycznego szpiku, 2 schorzenia układu chłonnego i 3 schorzenia układu siateczkowo-śródbłonkowego. Należy jednak pamiętać, że schorzenie jednego układu wywołuje odczyn ze strony drugiego, zwłaszcza w miarę postępu schorzenia, i dlatego obrazy kliniczne są niekiedy bardzo złożone, obraz zaś krwi wykazuje odczyny wszystkich układów. Najczęściej jednak zmiany w czynności jednego układu, który uległ pierwotnemu schorzeniu, nadają zasadnicze piętno objawom klinicznym i obrazowi krwi obwodowej oraz obrazowi histologicznemu narządów krwiotwórczych. Wszystkie typy tych schorzeń mogą przebiegać w postaci ostrej lub przewlekłej. Zasadniczą sprawą chorobową układów wytwarzających krwinki białe są białaczki leucaemiae. [podobne: equadent, taran mielec, neorol ]

Powiązane tematy z artykułem: equadent neorol taran mielec