Patologiczna regulacja

Patologiczna regulacja jest już odmienna i stwarza nowe warunki życia – niezależnie, czy powstanie ona w komórkach, tkankach, narządach, czy w całych układach, doprowadzając do stanów patologicznych, które przyjmują obraz choroby. Wiemy z fizjologii, że nigdy narządy nie pracują maksymalnie, lecz dają one ze siebie tylko tyle pracy, ile to jest potrzebne dla danej czynności, co jest podstawą oszczędnej gospodarki ustroju. Tylko tyle komórek bierze udział w pracy, ile potrzeba do utrzymania sprawności fizjologicznej narządu. Pracuje więc tylko ich część, podczas gdy inne pozostają w spoczynku . Jeżeli jednak wymagana jest większa praca, to pozostające poprzednio w spoczynku komórki również biorą udział w pracy i występuje zjawisko przystosowania narządu do zwiększonej pracy, np. otwieranie się dodatkowych naczyń włosowatych w narządach silnie pracujących. Jeżeli praca trwa nadmiernie długo, to przystosowanie się czynnościowe przechodzi w przystosowanie się anatomiczne. [hasła pokrewne: wlewki doodbytnicze katowice, wlewki doodbytnicze, azitrolek 500 ]

Powiązane tematy z artykułem: azitrolek 500 strepsils intensive cena wlewki doodbytnicze