Nacieki bialaczkowe

Nacieki białaczkowe, zwłaszcza w postaci limfatycznej, mogą wykazywać niepowstrzymany wzrost i niszczenie miąższu węzłów chłonnych i innych narządów. Prócz tego nacieki te mogą niszczyć tkanki otaczające przez ucisk, co widzimy w niszczeniu żeber i kości czaszki. Białaczki mogą dawać przerzuty, to znaczy, że komórki układu krwiotwórczego przeniesione drogą krwi do innych narządów zaczynają przejawiać swoją czynność rozrostową podobnie do komórek nowotworów złośliwych. Badanie białaczek zwierzęcych wykazało, że zaszczepienie zwierzęciu krwi lub miazgi z narządów pobranych od zwierzęcia chorego na białaczkę wywołuje w zależności od sposobu szczepienia albo nowotwór, albo białaczkę. Również stwierdzono na zwierzętach, że promieniami Roentgena lub zastrzykiwaniem ciał rakotwórczych benzopyren i inne można wywołać albo raka, albo białaczkę. Myszy naświetlane promieniami rentgenowskimi wykazują 8 razy częściej białaczki niż myszy kontrolne. Podobieństwo do nowotworów wykazuje również obraz histologiczny szpiku, a mianowicie nietypowość komórek białaczkowych w postaci paramieloblastów i paralimfocytów, jako postaci patologicznych mielobłastów i limfoblastów. [patrz też: wodogłowie normotensyjne, taran mielec, katarzyna rosicka jaczyńska życiorys ]

Powiązane tematy z artykułem: katarzyna rosicka jaczyńska życiorys taran mielec wodogłowie normotensyjne