Gazy krwi tętniczej i zawartość tlenu u wspinaczy na Mount Everest

Poziom niedotlenienia hipobarycznego, który dotyka wspinaczy na szczycie Mount Everest (8848 m [29,029 ft]), jest bliski granicy tolerancji ze strony ludzi. Przeprowadziliśmy bezpośrednie pomiary pól gazowych krwi tętniczej u wspinaczy oddychających powietrzem z powietrza na Mount Everest. Metody
Otrzymaliśmy próbki krwi tętniczej od 10 wspinaczy podczas ich wspinaczki i zejścia ze szczytu Mount Everest. Mierzono ciśnienia cząstkowe tlenu tętniczego (PaO2) i dwutlenku węgla (PaCO2), pH oraz stężenia hemoglobiny i mleczanu. Obliczono saturację tlenem tętniczym (SaO2), stężenie wodorowęglanu, nadmiar zasady i różnicę pęcherzyków płucnych na tętnicach.
Wyniki
PaO2 spadł wraz ze wzrostem wysokości, natomiast SaO2 był względnie stabilny. Stężenie hemoglobiny wzrosło tak, że zawartość tlenu we krwi tętniczej utrzymywała się na poziomie lub powyżej poziomu morza, aż wspinacze osiągnęli wysokość 7100 m (23 294 stóp). W czterech próbkach pobranych na wysokości 8400 m (27 559 stóp) – na których wysokości ciśnienie atmosferyczne wynosiło 272 mm Hg (36,3 kPa) – średnia PaO2 u osób oddychających otaczającym powietrzem wynosiła 24,6 mm Hg (3,28 kPa), a zakres od 19,1 do 29,5 mm Hg (2,55 do 3,93 kPa). Średnia PaCO2 wynosiła 13,3 mm Hg (1,77 kPa), z zakresem od 10,3 do 15,7 mm Hg (1,37 do 2,09 kPa). Na 8400 m średnia zawartość tlenu w tętnicach była o 26% mniejsza niż na 7100 m (145,8 ml na litr w porównaniu z 197,1 ml na litr). Średnia obliczona różnica objętości pęcherzyków płucnych w tętnicach wynosiła 5,4 mm Hg (0,72 kPa).
Wnioski
Podwyższona różnica tlenowo-tętniczo-tlenowa obserwowana u osób będących w stanie ekstremalnego niedotlenienia może reprezentować pewien stopień subklinicznego obrzęku płuc o dużej wysokości lub ograniczenia czynnościowe w dyfuzji płucnej.
Wprowadzenie
Ciśnienie cząstkowe tlenu atmosferycznego spada stopniowo wraz ze spadkiem ciśnienia barometrycznego wraz ze wzrostem wysokości. Odpowiednio, zdolność do wykonywania pracy (np. Chodzenie lub wspinaczka) zmniejsza się wraz ze zmniejszoną dostępnością tlenu atmosferycznego do oddychania tlenowego.1,2 Na szczycie Mount Everest (8848 m [29029 ft]), najwyższy punkt na ziemi Podejrzewa się, że cząstkowe ciśnienie zainspirowanego tlenu (PIO2) jest bardzo zbliżone do limitu, który ludzie zaaklimatyzowani mogą tolerować, zachowując funkcje takie jak chodzenie i poznanie.3 Hillary i Tenzing wykorzystali uzupełniający tlen, aby osiągnąć pierwsze wejście na Everest w 1953 r. Dopiero 25 lat po ich wzniesieniu pierwsze podwyższenie Everestu bez dodatkowego tlenu wykonali Messner i Habeler.4 Obecnie mniej niż 4% osób, które wspinają się na Everest, robi to bez użycia dodatkowego tlenu (Salisbury R. , Baza Himalayan: komunikacja osobista).
Jedyne opublikowane pomiary ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2) przy tak niskim ciśnieniu barometrycznym zostały przedstawione w dwóch badaniach – Operacja Everest II i Operacja Everest III (Comex 97) – które zostały zaprojektowane w celu symulacji wznoszenia się góry Everest poprzez umieszczenie badanych w komorze hipobarycznej. Osoby badane w dwóch badaniach miały średnie (. SD) spoczynkowe PaO2 wynoszące 30,3 . 2,1 mm Hg (4,04 . 0,28 kPa) 5 i 30,6 . 1,4 mm Hg (4,08 . 0,19). kPa), 6 odpowiednio, przy ciśnieniu atmosferycznym równoważnym szczytowi Mount Everest (253,0 mm Hg lub 33,73 kPa)
[patrz też: tygodnik paluki, neorol, klimek i kluś ]

Powiązane tematy z artykułem: klimek i kluś neorol tygodnik paluki