Czasem spotyka sie równiez krwinki biale mieszane

Czasem spotyka się również krwinki białe mieszane. Cytologiczna wybiórczość leukergii polega na tym, że czasem zlepiane są tylko limfocyty lub tylko krwinki obojętnochłonne, lub też tylko monocyty. Zasadniczo najczęściej ulegają zbijaniu się w zlepy krwinki obojętnochłonne. Krwinki kwasochłonne na ogół zlepiają się słabo. Leukergia jest zjawiskiem, które towarzyszy sprawom zapalnym i może być u zwierząt sztucznie wywołane, np. przez wstrzyknięcie bakterii Cram ujemnych lub ich endotoksyn, lub też przez wstrzyknięcie terpentyny do opłucnowo. Jakie znaczenie ma leukergia w sprawach patologicznych na razie bliżej nie ustalono. Wiadomo jednak, że zjawisko to występuje wcześniej niż zmiana szybkości opadania krwinek w sprawach zapalnych. [patrz też: wlewki doodbytnicze implanty, allelombard, wlewki doodbytnicze ]

Powiązane tematy z artykułem: allelombard tygodnik paluki wlewki doodbytnicze