Bialaczka szpikowa ostra

Białaczka szpikowa ostra wykazuje w przeciwieństwie do, przewlekłej mniejsze powiększenie śledziony i różni się obrazem hematologicznym od białaczki przewlekłej. We krwi stwierdza się dużo mieloblastów, metamieloblastów, promielocytów, rzadziej mielocytów, przy czym jest ich w tej postaci białaczki znacznie więcej niż w białaczce przewlekłej. Dochodzi w końcu do tego, że odsetek granulocytów jest niewielki, natomiast we krwi znajdują się przede wszystkim, mieloblasty lub ich postacie nietypowe. W niektórych przypadkach ostrej szpikowicy komórki macierzyste mieloblasty mogą upodabniać się do Iimfocytów, co utrudnia lub uniemożliwia na podłożu cech morfologicznych zaszeregowanie danej białaczki do rzędu szpikowic. W przypadkach takich, według Ławkowicza, pomocna może być metoda serologicznego różnicowania komórek oparta na metodach cytoim muologicznych, to jest polegająca na uzyskaniu zwierzęcych surowic odpornościowych skierowanych przeciwko poszczególnym szczepom komórkowym. Brak we krwi postaci przejściowych od mieloblastów do granulocytów świadczy o daleko posuniętym zahamowaniu czynności granulocytotwórczej szpiku i stan taki nazywa się przerwą leukomifi hiatus leucaemicus. Nie zawsze jednak powstaje we krwi przerwa leukomiczna, gdyż dojrzewające postacie przejściowe granulocytów mogą przechodzić z nowopowstałych ognisk pozaszpikowego tworzenia się granulocytów. Liczba płytek krwi jest w białaczce ostrej zawsze zmniejszona, a nawet płytki mogą znikać ze krwi, zwłaszcza w końcowym okresie choroby. Są one zwykle chorobowo zmienione. Z tego powodu powstaje skaza krwotoczna mniej lub więcej wyraźna. [podobne: wlewki doodbytnicze Kraków, wlewki doodbytnicze cennik, wlewki doodbytnicze ]

Powiązane tematy z artykułem: actisoftin opinie apap przeziębienie hot wlewki doodbytnicze