Bialaczka limfatyczna ostra

Białaczka limfatyczna ostra występuje przede wszystkim w pierwszych latach życia, u osób zaś dorosłych zdarza się wyjątkowo. Początek choroby jest nagły, z dużą gorączką i objawami skazy krwotocznej. Trwa ona od kilku tygodni do kilku miesięcy i kończy się śmiercią. We krwi zwiększa się Iiczba limfocytów i stanowią one 90 % wszystkich krwinek białych, Limfocyty mogą przypominać postacie dojrzałe, niekiedy jednak mogą przeważać limfoblasty. Część ich wykazuje cechy zwyrodnieniowe, W tej postaci białaczki również rozwija się niedokrwistość. Białaczka monocytowa Białaczka monocytowa należy do schorzeń ogólnie zwanych retikuloendoteliozami. Retikuloendoteliosy są to schorzenia, w których występuje nieprawidłowa czynność układu siateczkowo-śródbłonkowego. Mogą więc być one objawowe, jako powstające w przebiegu różnych chorób o znanej etiologii, i pierwotne o nieznanej dotychczas etiologii. W związku z tym, że układ siateczkowo-śródbłonkowy jest dostawcą monocytów, schorzenia tego układu sprowadzają się do zmian w liczbie monocytów oraz zmian ich budowy. Białaczka monocytowa jest schorzeniem wieku młodego, zwłaszcza płci męskiej. Cechuje ją ostry początek i przebieg trwa od kilku tygodni do l roku doprowadzając do śmierci. Towarzyszy tej białaczce skaza krwotoczna i niedokrwistość. [patrz też: dwudziesty siódmy tydzień ciąży, neorol, actisoftin opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: actisoftin opinie dwudziesty siódmy tydzień ciąży neorol