Badanie miazgi sledziony

Badanie miazgi śledziony wykazuje zmniejszenie się liczby właściwych dla niej komórek, jak limfocytów, limfoblastów oraz postaci ich rozpadu a dalej komórek siateczki, monocytów i komórek plazmatycznych, zwiększa się natomiast znacznie liczba krwinek białych czerwonych. Charakterystyczną cechą jest obecność w śledzionie mieloblastów, promieloblastów i mielocytów, których w normalnej śledzionie nigdy nie stwierdza się. Występują również dojrzałe krwinki białe. Świadczy to o powstaniu dodatkowego ogniska krwiotwórczego leukoblastycznego w śledzionie. Zwiększona liczba jądrzastych krwinek czerwonych, to jest erytroblastów, świadczy o powstawaniu dodatkowego ogniska krwiotwórczego erytroblastycznego. W układzie chłonnym stwierdza się również mieloblasty. Badania hematologiczne wskazują, że w białaczce szpikowej mamy do czynienia z dużym wzmożeniem czynności leukohlastycznej szpiku, jego hiperplazję i metaplazją oraz z powstawaniem dodatkowych ognisk krwiotwórczych przejawiających nadmierną czynność. Jeżeli hiperplazję wykazuje również część erytroblastyczna szpiku, to powstają obrazy erytroleukemii, w których liczba krwinek czerwonych jest zwiększona, w mniejszym jednak stopniu niż liczba krwinek białych. [przypisy: almed sochaczew, wlewki doodbytnicze, azitrolek 500 ]

Powiązane tematy z artykułem: almed sochaczew azitrolek 500 wlewki doodbytnicze